ห้างหุ้นส่วนจำกัด คาร์ลอทส์ 2018

เลขที่ 6/172 หมู่7 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

Tel: 020-733-788

E-mail: info@carlots.co.th

ฝ่ายรับซื้อ: 06-1714-4000 Line ID: @cl.buy

ฝ่ายขาย: 06-1714-5000 Line ID: @cl.sales

CAR LOTS

carlots2018

 

CONTACT US

เลขที่ 6/172 ม.7 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

Tel: 020-733-788
E-mail: info@carlots.co.th
ฝ่ายรับซื้อ: 06-1714-4000 Line ID: @cl.buy
ฝ่ายขาย: 06-1714-5000 Line ID: @cl.sales