ทำใบขับขี่สากล 2562 เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

19 Feb 2019ทำใบขับขี่สากล 2562 เตรียมเอกสารอะไรบ้าง มอบอำนาจให้ผู้อื่นจัดการได้ วิธีทำ ใบขับขี่สากล 2562 ง่ายนิดเดียว ไม่ถึง 10 นาทีก็เสร็จ

หากเที่ยวต่างประเทศ และคิดจะเช่ารถขับไปที่ต่าง ๆ ก็ต้องมี ทำใบขับขี่สากล เอาไว้เพื่อไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ ที่กรมการขนส่งของไทย สะดวกรวดเร็วไม่ถึง 10 นาที หากมีมีการเตรียมตัวที่ดีพร้อม วันนี้เราจะมาแนะนำการ ทำใบขับขี่สากล 2562 แบบล่าสุด พร้อมตอบข้อสงสัยให้ครบจบในที่เดียว ล่าสุดอัพเดตไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน

เอกสารที่ต้องเตรียมทำใบขับขี่สากล 2562

 

1.  สำเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่ยังไม่หมดอายุ  เซ็นสำเนาถูกต้อง ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ พร้อมหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริง

2. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง ที่ยังไม่หมดอายุ

3. ใบอนุญาตขับขี่ตัวจริง ชนิด 5 ปี ที่ยังไม่หมดอายุ **

4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ( รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป

** ขอแนะนำว่าให้พกไปทั้งใบขับขี่รถยนต์ และใบขับขี่ตกันยานยนต์ หรือมีใบขับขี่ประเภทอื่น ๆ ก็สามารถทำร่วมกันได้ทั้งหมดโดยที่ไม่ได้เพิ่มขั้นตอนหรือเสียเงินเพิ่ม 

สามารถให้ผู้อื่นไปยื่นขอทำใบขับขี่สากลแทนได้ เตรียมเอกสารดังนี้

 

1. ใบมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท

2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ที่มาทำแทน

3. สำเนาบัตรประชาชนของ ผู้มอบอำนาจซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 รูป ( รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) ของผู้มอบอำนาจ ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป

5.  สำเนาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่ยังไม่หมดอายุ เซ็นสำเนาถูกต้อง ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ พร้อมหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มจริงของผู้มอบอำนาจ

6. ใบอนุญาตขับขี่ตัวจริงชนิด 5 ปี ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบอำนาจ 

ทำใบขับขี่สากล 2562 ราคาเท่าไหร่

  • เงินค่าธรรมเนียม 505 บาทต่อครั้ง (สามารถทำได้หลายประเภทในครั้งเดียว)

ใบขับขี่สากล มีอายุเท่าไหร่

  • มีอายุ 1 ปี เมื่อหมดอายุทำใหม่เสียค่าธรรมเนียม 505 บาท

ใบขับขี่สากล ใช้ได้มากกว่า 150 ประเทศ ทั่วโลก อ้างอิงจาก internationaldrivingpermit.org

สามารถเช็กว่าประเทศนั้นรองรับใบขับขี่สากลได้ที่นี่

ทำใบขับขี่สากล ได้ที่ไหน เวลาอะไร

 

  • ส่วนกลางติดต่อได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 (ขนส่งจตุจักร ที่อาคาร 4)
  • ส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด
  • ข้อมูลเพิ่มเติม DLT Call Center 1584

ทำได้ในเวลาราชการ 08.30 - 15.30 น.

เตรียมเอกสารพร้อมทำใบขับขี่สากล ทำจริงเพียงแค่ยื่น

 

  • กดบัตรคิว รอยื่นเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ จากนั้นก็ชำระค่าธรรมเนียม 505 บาท หลังจากได้คิวและยื่นเอกสาร นั่งรอรับได้ภายใน 10 นาที (ที่ขนส่งจตุจักร) ปิดรับทำ 15.00 น.

 

เรียบร้อยง่าย ๆ กลับบ้าน ลางานชม.เดียวก็ยังเหลือ เพราะจำนวนคนมาทำใบขับขี่สากลมีไม่เยอะเป็นปรกติ

ภาพประกอบจาก internationaldrivingpermit.org

 

CR.car.kapook


SHARE :

CONTACT US

เลขที่ 6/172 ม.7 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

Tel: 020-733-788
E-mail: info@carlots.co.th
ฝ่ายรับซื้อ: 06-1714-4000 Line ID: @cl.buy
ฝ่ายขาย: 06-1714-5000 Line ID: @cl.sales