สนช. รับหลักการ แก้ไข ร่างกฎหมายจราจรทางบกใหม่

23 Jan 2019สนช. รับหลักการ แก้ไข ร่างกฎหมายจราจรทางบกใหม่ เพิ่มความผิดขี่จักรยานขณะเมาบนทางสาธารณะ ฝ่าฝืนปรับ 500 บาท และเตรียมแก้กฎกระทรวงเพิ่มความเร็วรถ แก้ปัญหา ขับช้าวิ่งแช่เลนขวา

     วันที่ 17 ม.ค. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติ 157 เสียง (งดออกเสียง 2 เสียงและไม่ลงคะแนน 1 เสียง) รับหลักการในวาระที่ 1 ของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จราจรทางบก (ฉบับที่…) พ.ศ. … เพื่อแก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอ

     พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการศึกษา ในฐานะคณะกรรมการแก้ปัญหาจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงสาระสำคัญของร่างกฎหมายจราจรใหม่ ว่า ได้เพิ่มเติมบทบัญญัติ ห้ามผู้เมาสุรา หรือของมึนเมาอย่างอื่น “ขี่จักรยาน” เพื่อแก้ปัญหากรณีเจ้าพนักงานจับผู้เมาสุราขณะขี่จักรยาน แต่เมื่อเรื่องเข้าสู่กระบวนการ ศาลสั่งไม่ฟ้องเพราะตามกฎหมายเดิมไม่ระบุความผิดไว้ ซึ่งผู้ที่ขี่จักรยานบนทางสาธารณะและอยู่ในอาการมึนเมา อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทั้งนี้บทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงการปราบไม่ให้ก่ออันตรายเท่านั้น เพราะลงโทษเป็นค่าปรับเพียง 500 บาท

     นอกจากนี้ เพิ่มอำนาจให้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ผู้ขับขี่ที่เคยถูกสั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายด้วยรถยนต์ หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมาแล้ว และได้มากระทำความผิดและถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามพ.ร.บ.จราจรทางบกอีกภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ถูกสั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่

     ขณะที่ “ปัญหาการขับขี่รถช้าในเลนขวา” จะพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวง โดยให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคม พิจารณาปรับแก้กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดอัตราความเร็วตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกให้เหมาะสมตามสภาพการจราจรและยานพาหนะ โดยเบื้องเสร็จแล้ว 95 เปอร์เซ็นต์ สาระสำคัญ คือ จะเพิ่มความเร็วบนถนนให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทั้งทางด่วนและทางปกติ ส่วนผู้ที่ขับขี่ช้าอยู่ในเลนขวาสุด จะกำหนดความเร็วให้เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาคนขับรถช้าแต่อยู่ทางขวาต่อไป


SHARE :

CONTACT US

เลขที่ 6/172 ม.7 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

Tel: 020-733-788
E-mail: info@carlots.co.th
ฝ่ายรับซื้อ: 06-1714-4000 Line ID: @cl.buy
ฝ่ายขาย: 06-1714-5000 Line ID: @cl.sales