ปรับไม่เกินสองพัน ใช้แผ่นป้ายและกรอบป้ายทะเบียนรถเลียนแบบป้ายประมูล มีความผิดตามกฎหมาย

13 Jun 2019  ขนส่งฯ เตือนการใช้แผ่นป้ายและกรอบป้ายทะเบียนรถเลียนแบบป้ายประมูล มีความผิดตามกฎหมาย ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

     กรมการขนส่งเตือนกรณีนำวัสดุหรือแผ่นสติ๊กเกอร์ไปติดลงบนแผ่นป้ายทะเบียน จนทำให้บดบังส่วนใดส่วนหนึ่งของแผ่นป้าย ถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และฐานเปลี่ยนแปลงโดยวิธีใดๆ หรือปิดบัง หรือทั้งหมด หรือแค่บางส่วน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

     ความผิดดังกล่าวยังรวมถึงการนำแผ่นป้ายทะเบียนไปตกแต่งลวดลายเลียนแบบป้ายทะเบียนกราฟิกแบบทะเบียนประมูล รวมถึงการใช้กรอบป้ายพลาสติกที่สกรีนลายกราฟิกไปใช้ครอบแผ่นป้ายทะเบียนจนทำให้มองเป็นป้ายประมูล มีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาทเช่นเดียวกัน

     นอกจากนี้ กรณีทำหมายเลขทะเบียนรถขึ้นเองโดยไม่มีสิทธิ์ใช้หมายเลขทะเบียนนั้น เจ้าของรถและผู้ที่ทำแผ่นป้ายจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาฐานปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 5 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท

     ทั้งนี้ ป้ายทะเบียนที่มีลวดลายกราฟิกจะใช้สำหรับเลขทะเบียนรถสวยที่ประมูลกับกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

ขอบคุณแหล่งที่มา sanook.com


SHARE :

CONTACT US

เลขที่ 6/172 ม.7 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

Tel: 020-733-788
E-mail: info@carlots.co.th
ฝ่ายรับซื้อ: 06-1714-4000 Line ID: @cl.buy
ฝ่ายขาย: 06-1714-5000 Line ID: @cl.sales