17 เมษายน บช.น.ปิดถนน 40 สาย เพื่อซักซ้อมงานพระราชพิธีฯ แนะหลีกเลี่ยงเส้นทาง

17 Apr 201917 เมษายน บช.น.ปิดถนน 40 สาย เพื่อซักซ้อมงานพระราชพิธีฯ แนะหลีกเลี่ยงเส้นทาง

กองบัญชาการตำรวจนครบาลจะทำการปิดการจราจรเพื่อซักซ้อมการปฎิบัติการรักษาความปลอดภัยและการจราจรในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าจะเปิดจะการจราจรได้ตามปกติในเวลาประมาณ 21.30 น. โดยมีรายละเอียดการปิดการจราจรถนน 40 สาย และมีคำแนะนำเส้นทางสำหรับประชาชน ดังในเอกสารที่แนบมา


1.ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย

2.ถนนหน้าพระธาตุ ตลอดสาย

3.ถนนราชดำเนินใน (จากแยกผ่านพิภพ ถึงแยกป้อมเผด็จ)

4.ถนนสนามไชย (จากแยกป้อมเผด็จ ถึงแยกตัดถนนพระพิพิธ)

5.ถนนหับเผย

6.ถนนหลักเมือง

7.ถนนกัลยาณไมตรี

8.ชอยสราญรมย์

9.ถนนพระจันทร์ ตลอดสาย

10.ถนนมหาราช (จากท่าพระจันทร์ถึงแยกปากคลองตลาด)

11.ถนนท้ายวัง

12.ถนนเชตุพน

13.ชอยเศรษฐการ

14.ถนนราชินี (จากใต้สะพานพระปิ่นเกล้า – แยกผ่านพิภพ ถึง แยกพระพิทักษ์)

15.ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (จากแยกอรุณอัมรินทร์ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึงแยกผ่านพิภพ)

16.ถนนราชดำเนินกลาง ตลอดสาย

17.ถนนจักรพงษ์

18.ถนนสามเสน (จากแยกบางขุนพรหม ถึง แยกบางลำพู)

19.ถนนตะนาว (จากแยกสี่กั๊กเสาชิงช้า ถึง วงเวียนสิบสามห้าง)

20.ถนนสิบสามห้าง

21.ถนนบวรนิเวศ

22.ถนนข้าวสาร

23.ถนนรามบุตรี

24.ถนนไกรสีห์

25.ถนนพระสุเมรุ

26.ถนนตานี

27.ถนนดินสอ (จากแยก กทม. ถึงแยกวันชาติ)

28.ถนนประชาธิปไตย (จากแยกวันชาติ ถึง แยกวิสุทธิกษัตริย์)

29.ถนนราชดำเนินนอก (จากแยก จปร. ถึง แยกผ่านฟ้า)

30.ถนนนครสวรรค์ (จากแยกผ่านฟ้า ถึง แเยกจักรพรรดิพงษ์)

31.ถนนหลานหลวง (จากแยกผ่านฟ้า ถึง แยกหลานหลวง)

32.ถนนมหาไชย (จากแยกป้อมมหากาฬ ถึง แยกสำราญราษฎร์)

33.ถนนบุญศิริ (จากถนนอัษฎางค์ ถึง ถนนบูรณศาสตร์)

34.ถนนราชบพิธ

35.ถนนบำรุงเมือง (จากสะพานช้างโรงสี ถึงแยกสี่กั๊กเสาชิงช้า)

36.ถนนเจริญกรุง (จากวงเวียน รด. ถึง แยกเฉลิมกรุง)

37.ถนนเฟื่องนคร (จากแยกสี่กั๊กพระยาศรี ถึง แยกสี่กั๊กเสาชิงข้า)

38.ถนนบ้านหม้อ (จากสี่กั๊กพระยาศรี ถึง แยกบ้านหม้อ)

39.ถนนอัษฎางค์ (จากแยกผ่านพิภพ ถึง แยกพระพิทักษ์) และ

40.ถนนพระพิพิธ จากถนนสนามไชย ถึงแยกพระพิทักษ์


SHARE :

CONTACT US

เลขที่ 6/172 ม.7 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

Tel: 020-733-788
E-mail: info@carlots.co.th
ฝ่ายรับซื้อ: 06-1714-4000 Line ID: @cl.buy
ฝ่ายขาย: 06-1714-5000 Line ID: @cl.sales